Cài đặt địa chỉ kho Trung Quốc

username chính là tên đăng nhập cũng là mã khách hàng
CÚ PHÁP HÀNG VỀ SÀI GÒN
BAYusername (Hàng đi line ưu tiên/line bay)
SGusername (Hàng đi line tiêu chuẩn/line tàu)
刘华-SGusername (Hàng đi line tiết kiệm về Sài Gòn)
OBAYusername (Hàng đóng gỗ đi bay)
OSGusername (Hàng đóng gỗ đi tàu)
NBAYusername (Hàng NẸP GIẤY đi bay)
NSGusername ( Hàng NẸP GIẤY đi tàu)
CÚ PHÁP HÀNG VỀ HÀ NỘI
HNusername (Hàng đi line tiêu chuẩn về Hà Nội)
刘华-HNusername (Hàng đi line tiết kiệm về Hà Nội)

OHNusername (Hàng đóng gỗ về HN)
NHNusername (Hàng NẸP GIẤY gửi về HN)
Đối với hàng cần bảo hiểm hoặc kiểm đếm:
Kusername (kiểm đếm hàng hoá)
Wusername (bảo hiểm hàng hoá)
Khách hàng sẽ được liên hệ trao đổi trước khi hàng về và quy khách sẽ chịu chi phí cho dịch vụ lựa chọn.
Video hướng dẫn cài đặt địa chỉ trên 1688.com

mẫu text địa chỉ
收货人姓名: username
地址信息: 广东省 广州市 白云区 石门街道
详细地址: 亭石南路267号5号仓 username (武越物流)
邮政编码: 510000
手机号码: 13719002017

Hàng về Hà Nội lưu ý khi setup địa chỉ:
username: Là tên đăng nhập web VMT, chính là mã khách hàng của quý khách
Đóng gỗ: Thêm chữ O trước username  (Ví dụ: OHNvominhthien)
Đóng Nẹp: Thêm chữ N trước username (Ví dụ: NHNvominhthien)
Hàng về Sài Gòn lưu ý khi setup địa chỉ:
Đi BAY: Thêm chữ BAY trước username (Ví dụ: BAYvominhthien)
Đi TAU: Thêm chữ SG trước username (Ví dụ: SGvominhthien)
Đóng gỗ: Thêm chữ O trước chữ BAY hoặc SG (OBAYvominhthien hoặc OSGvominhthien)
Đóng nẹp: Thêm chữ N trước chữ BAY hoặc SG (Ví dụ: NBAYvominhthien hoặc NSGvominhthien)

*LƯU Ý : ĐỐI VỚI NHỮNG ĐƠN HÀNG , KHÁCH CẦN ĐI GÓI BẢO HIỂM RỦI RO , XÁC THỰC GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG CẦN ĐI GÓI BẢO HIỂM CHO NV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG , SAU ĐÓ , CẬP NHẬP THÊM KÍ HIỆU BH%(MỨC BẢO HIỂM ) TRƯỚC MÃ VÙNG HÀNG HOÁ VỀ HN HOẶC SG VÀO MỤC ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG , ĐỒNG THỜI TẠO ĐƠN KHAI BÁO TÍCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM , HÀNG HOÁ VỀ KHO TQ BẠN KHO MỚI DỰA TRÊN KÍ HIỆU ĐƠN HÀNG , ĐỂ LÀM THỦ TỤC ĐI GÓI BẢO HIỂM TRONG QUÁ TRÌNH THÔNG QUAN , XIN CẢM ƠN .