Quản lý đơn hàng, uỷ quyền thanh toán hộ taobao, 1688

VÌ SAO DÙNG THANH TOÁN HỘ?
VÌ KHI TÀI KHOẢN BẠN ĐĂNG KÍ CHƯA ĐƯỢC CHỨNG THỰC SẼ RẤT BẤT TIỆN, KHI GẶP RỦI RO THÌ SẼ KHÔNG XỬ LÝ ĐƯỢC.
DO VẬY BẠN SỬ DỤNG THANH TOÁN HỘ THÌ SẼ AN TOÀN 100% NẾU BẠN TÌM ĐÚNG DỊCH VỤ THANH TOÁN HỘ UY TÍN
VÌ HỌ SẼ NẮM PHẦN TIỀN THANH TOÁN, TIỀN HOÀN, RẤT NHIỀU CÁI KHÁC, YÊU CẦU NGƯỜI THANH TOÁN HỘ PHẢI UY TÍN TRUNG THỰC.

MÃ SỐ YÊU CẦU VMT THANH TOÁN HỘ BẠN: tth@vominhthien.com
SỐ TÀI KHOẢN ALIPAY NHẬN HOÀN TIỀN: tth@vominhthien.com
HỆ THỐNG VMT CÓ ĐẦY ĐỦ PHẦN TIỀN HOÀN TIỀN TỆ, VÀ VÍ TIỀN THANH TOÁN, LƯU LẠI TOÀN BỘ LỊCH SỬ GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN TUYỆT ĐỐI KHI SỬ DỤNG HỆ THÔNG THANH TOÁN HỘ BÊN VMT.

VÌ 1 ĐƠN HÀNG SẼ LIÊN QUAN RẤT NHIỀU, TIỀN HOÀN, HOÀN 1 PHẦN, TIỀN SHIP, THIẾU TIỀN, .V.V. NẾU 1 DỊCH VỤ KHÔNG TỐT SẼ KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC TIỀN CHO BẠN.

VMT TỰ HÀO LÀ NGƯỜI TIÊN PHONG TẠI VIỆT NAM LẬP HỆ THỐNG THANH TOÁN HỘ ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG. 

b9236560848d60d3399c.jpg

chuyen tien thanh cong.png

ttwechat3.jpg


7fb52bf6ca1b2e45770a.jpg

3c0a0b48eaa50efb57b4.jpg