Chính sách đặt hàng trực tuyến

ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG CÓ CHỨC NĂNG ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN

doi-voi-ung-dung-co-chuc-nang-dat-hang-truc-tuyen-1.png

doi-voi-ung-dung-co-chuc-nang-dat-hang-truc-tuyen-2.png

doi-voi-ung-dung-co-chuc-nang-dat-hang-truc-tuyen-3.pngĐể sử dụng web http://vominhthien.com và đặt hàng, khách hàng cần đăng ký tài khoản và liên kết công cụ đặt hàng hộ giữa website của VMT và website của đơn vị bán hàng.

Sau khi lựa chọn thuộc tính, số lượng, màu sắc,… khách hàng tiến hành gửi đơn lên hệ thống.

Trước khi VMT tiến hành mua hàng, khách hàng có thể rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao . VMT là đơn vi mua hàng hộ theo đúng yêu cầu của khách hàng và link sản phẩm mà khách hàng cung cấp, vì vậy VMT không có trách nhiệm đối với việc bảo hành sản phẩm.

Khi khách hàng thực hiện thao tác đặt cọc đơn hàng, thì đây được coi là một đề nghị giao kết hợp đồng và được thể hiện là một loại chứng từ điện tử

Đơn hàng của khách hàng sẽ được lưu trữ trên hệ thống, cho phép khách hàng rà soát lại sau khi đơn hàng đã hoàn thành:

  • Tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, chủng loại
  • Phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ
  • Tổng giá trị đơn hàng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn