Bảng giá thanh toán hộ

Võ Minh Thiên Logistics không lấy phí dịch vụ thanh toán hộ, chuyển tiền Trung Quốc. Tỷ giá được áp dụng theo từng hình thức khác nhau như Alipay, Wechat, Thẻ, hoặc là thanh toán hộ các sàn thương mại điện tử Trung Quốc. VMT dùng hệ thống báo tỷ giá tự động 100%, quý khách có thể đăng ký tài khoản sau đó kiểm tra trước khi tạo đơn. 
Quý khách có thể nhắn tin zalo ngay góc phải dưới màn hình để VMT được hỗ trợ quý khách tốt hơn!

Screenshot at Aug 02 19-12-41.png


Sau khi lên đơn thanh hộ, chuyển tiền thành công, VMT sẽ gửi hình ảnh xác thực chuyển tiền trên đơn hàng cho quý khách nắm bắt kịp thời.


Screenshot at Aug 02 19-15-53.png

Screenshot at Aug 02 19-16-56.png