BẢNG GIÁ TIẾT KIỆM GỬI HÀNG SANG TRUNG QUỐC (RMB)
BẢNG GIÁ HOẢ TỐC GỬI HÀNG SANG TRUNG QUỐC (USD)