KHÔNG

CHÚNG TÔI KHÔNG THU PHÍ KIỂM ĐẾM

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NÀO CÓ NHU CẦU KIỂM ĐẾM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬN HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.
ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GIÁ TRỊ CAO, KHÁCH HÀNG CÓ THỂ NHỜ KHO TQ KIỂM TRA TRƯỚC KHI THANH TOÁN HOẶC NHẬN HÀNG

NẾU SỐ LƯỢNG KIỂM ĐẾM QUÁ LỚN, KHÁCH HÀNG CÓ THỂ BỒI DƯỠNG THÊM CHO NHÂN VIÊN NHIỆT TÌNH HƠN.