THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI 29/10/2017 TÌNH HÌNH THÔNG QUAN GẶP RẤT NHIỀU KHÓ KHĂN
THỜI GIAN SẼ CHẬM HƠN 3-4 NGÀY SO VỚI DỰ KIẾN
KHÁCH HÀNG VUI LÒNG SẮP XẾP THỜI GIAN HỢP LÝ CHO KINH DOANH.
HÀNG HOÁ SẼ VỀ KHÔNG CHẬM QUÁ 10 NGÀY KỂ TỪ NGÀY XUẤT KHO QUẢNG CHÂU

HÀ NỘI RƠI VÀO TẦM 5-8 NGÀY
SÀI GÒN RƠI TẦM 7-10 NGÀY