Giá nào cũng đi được, quan trọng là đi như nào thôi ạ :D